Det nærmer seg ferietid. Har du oversikten du trenger?

Noen har allerede forlatt kontoret, og for mange er ferien rett rundt hjørnet. Før du vet ordet av det er de fleste kollegene dine på ferie. Det betyr lavere bemanning og kanskje en mer hektisk hverdag på dem som er igjen. Eller ikke, alt ettersom hvordan denne tiden ser ut, der nettopp du jobber.

Like fullt vil mange kjenne seg igjen i denne situasjonen:

Sommerukene kan bli ekstra svette uten en god feriekalender

Midtveis i juli sitter en person i et middels stort norsk firma på jobb. La oss bare kalle ham Ole. Ole er en av svært få i sin avdeling som ikke er på ferie, hvilket betyr at det faller en del oppgaver på ham, mange av dem et stykke utenfor Oles normale arbeidsområde. Telefonen ringer. Ole er såpass oppdatert at han gjenkjenner personen i den andre enden som en viktig kontakt for firmaet han jobber i. Eller var det kunde? Det kommer han ikke på i farten. Personen i telefonen spør bryskt etter en bestemt person. Ole kjenner såpass til saken at han forlengst har forstått at vedkommende trenger en person med spesiell kompetanse for å få løst en vanskelig oppgave.
Det er i slike situasjoner at mange febrilsk begynner å slå opp i kalender på PC, krøllete gule lapper og eposter med beskjed fra vedkommende om når han er tilgjengelig og ikke. Og når han kommer tilbake. 
Atter andre, som vår venn Ole, løper ut på pauserommet for å kikke på den flotte, men nokså forhistoriske og veldig statiske feriekalenderen som er hengt opp på veggen.

 

@Office, modulen for tilstedestatus i tidBANK, ville lynraskt gitt Ole svar på når kollegaen igjen var å treffe. Den er bare et klikk unna, enten man sitter foran en datamaskin eller med smarttelefonen i hånden. 
Imidlertid insisterer personen i telefonen på å avtale et møte den påfølgende uken med en av de tre assistentene som jobber for kollegaen til Ole. På dette tidspunktet begynner Ole å svette ettersom papirkalenderen som viser ferien til de tre assistentene henger i pauserommet en etasje over. Den viser forhåpentligvis når de tre har ferie, må Ole utilpass forklare, mens han peser avgårde opp trappene med telefonen i hånden. Papirkalenderen mangler naturligvis ferien til en av de tre. Og for de to andre er det klusset og flyttet så mye at han ikke blir helt klok på når de egentlig har ferie og når de er på jobb. 

Med en skikkelig feriekalender / fraværskalender har du oversikt

Dersom Ole hadde hatt tidBANK, ville feriekalenderen, som heller ikke er mer enn et klikk unna, gitt ham en oversikt få andre kan by på. Dette fordi den slår sammen informasjon fra flere kilder. Og den begrenser ikke oversikten til kun ferie. tidBANK gir en total oversikt som eksempelvis slår sammen avtaler fra den berømte Exchange/Outlook-kalenderen med planlagt fravær i tidBANK. Enten det er en Outlook-avtale, en ukes planlagt ferie i tidBANK, et års fødselspermisjon eller en avspaseringsdag som noen har klart å lure inn, så vil tidBANK vise den totale bemanningssituasjonen. Du velger selv hva og hvem kalenderen skal inneholde. 
Og selve planleggingen, den gjøres enklest i tidBANK. Men det er bortkastet tid å måtte legge inn samme informasjon flere steder tenker du kanskje? Ingen grunn til å bekymre seg. tidBANK ordner den slags automatisk for deg uten at du trenger å tenke på det.  

«Ingen annen løsning gir mer oversiktlige rutiner enn å benytte tidBANK® til registrering av alt fravær» hører vi ofte at kundene våre sier. 
Og det er på mange måter det det handler om, uansett hvilken løsning man har valgt for å holde orden på når de ansatte er til stede og ikke. God oversikt krever et snev av planlegging. Med tidBANK begrenses imidlertid planleggingen til et absolutt minimum. Og dersom man ønsker at leder skal ha et ord med i laget når kontoret skal bemannes i ferietiden, aktiviserer man enkelt og greit modulen som håndterer søknader og leders godkjenning av gitte typer fravær. Fraværskalenderen vil alltid vise hvilke fravær som venter, hvilke andre møteavtaler som finnes i Outlook og hvilke fravær som leder allerede har godkjent og ikke.

tidBANK gir deg mye, men aldri kjedelig etterarbeid eller svette telefonsamtaler.

Og kjenner du «Ole», foreslår vi at du tipser ham eller sjefen hans om denne artikkelen.

GOD OVERSIKT, OG RIKTIG GOD FERIE!

 

.

Reklamer

Det vil fortsatt være like kjipt å bli syk, men litt hyggeligere når sjefen husker på deg:)

tidBANK

Våre brukere benytter tidBANK hver dag for å registrere arbeidstid, fravær og ferie. All registrering foregår fortløpende. Det gjelder også når noen blir syke.

I årets versjon lanserer vi et nytt hjelpemiddel for oppfølging av sykemeldte:

 • Koden for sykdom registreres daglig – oppfølgingen starter fra første dag og sikrer definering av sykemeldingsperiode.
 • Leder varsles i applikasjonen og via epost om oppfølgingsoppgavene.
 • Rutine for notering og kvittering sikrer HR god oversikt.
 • Fleksible løsninger gjør at planen kan tilpasses bedriftens behov og/eller den enkelte leder/sykemeldte.

Oppfølging av sykemeldte er blitt en utfordring for mange. Utfordringen har vi nå tatt oss av, slik at du kan få gevinsten: redusert sykefravær og høyere trivsel på arbeidsplassen.

Følg med på NYHETER om dette og kommende kundetreff i september!

Ta kontakt via vårt kontaktskjema og skriv der at du ønsker å bli holdt oppdatert, så gir vi deg introduksjonspris på den nye modulen for sykefraværsoppfølging!

Vis opprinnelig innlegg 21 ord igjen

Hvem setter premissene for hjemmekontor?

Begrepet bortekontor får for tiden stor oppmerksomhet i dagspressen, grunnet en sak der en arbeidstaker ble oppsagt etter å ha flyttet litt på grensene i forhold til hva ledelsen anså som hjemmekontor. Hjemmekontoret ble flyttet til Spania, hvilket ikke falt i god jord. Arbeidstaker fikk medhold i retten, men det hele endte med et forlik. Kanskje fordi flytteoperasjonen ikke var skikkelig avklart? I så tilfelle passer kanskje den gamle omskrivingen «gjemmekontor» vel så godt i dette tilfellet.

Hvor går grensene for hjemmekontor?

Hjemmekontor i sanden

Er det slik at hjemmekontoret alltid må befinne seg i hjemmet, eller er det et begrep som dekker alle mulige arbeidsplasser utenfor bedriftens lokaler?
I dagens moderne samfunn er det mye som peker på at det siste er den mest korrekte definisjonen.

Fungerer hjemmekontor for alle?

Det diskuteres livlig hvorvidt hjemmekontor fører til høyere eller lavere effektivitet. Svaret kan utvilsomt sidestilles med en rekke tilgrensende spørsmål. Er lukket- kontra åpent kontorlandskap mest effektivt? Er fasttid kontra fleksitid best? Er det mest hensiktsmessig å fordele deltid på kortere dager eller en/flere fridager i uken?

Jevnt over finnes det ikke noe godt svar. Det er jo slik at vi alle er forskjellige. Det som passer for Inger passer ikke nødvendigvis for Petter og motsatt.

At det ligger spart (reise-)tid og en relativt stor miljøgevinst i hjemmekontor, er det liten tvil om. Men at noen jobber dobbelt så effektivt hjemme som på jobb, er like sannsynlig som at noen ikke klarer å la klesvasken eller nedskrubbing av kjøkkenet vente til etter arbeidstid.

Spørsmålet om hvem som til enhver tid bør være i stand til å bedømme og sette premissene for hjemmekontor er nokså innlysende.

Leders ansvar

Det bør utvilsomt være utformet regler og generelle retningslinjer for bedriften. Som eksempelvis gir svar på om det er ok å flytte hjemmekontoret til Spania i en uke eller ikke. Det ville trolig skånet rettssystemet for den nevnte «bortekontor-saken».

Men bør ikke reglene være utformet som retningslinjer for ledere? Retningslinjer nærmeste leder plikter å ta stilling til for den enkelte?
Det er tross alt en leders oppgave å være bevisst på- og se an hva som fungerer og ikke for sine nærmeste? Både når det gjelder hjemmekontor, det sosiale aspektet, samarbeid i avdelingen, åpent landskap, type deltid og andre spørsmål. Bør det ikke være en leders plikt å kontinuerlig se an hvordan hans/hennes ansatte presterer over tid. Og så gjøre tilpassinger sammen med den ansatte (innenfor bedriftens retningslinjer) som også berører hjemmekontor der dette er aktuelt?

 

Resten av artikkelen kan du lese her.

tidBANK mobil gir deg mulighet til å registrere der du er

Jobber du andre steder enn på kontoret?

Med tidBANK mobil får du synliggjort arbeidstimene dine når du jobber, selv når du er på farten. Enkelt og ryddig. Mindre å huske på.

tidBANK mobil

tidBANK mobil er utviklet med moderne teknologi og er tilpasset alle nyere telefoner.

Med tidBANK mobil får du bl.a. tilgang til følgende funksjoner:

 • Registrere inn/ut
 • Planlegge fravær
 • Tidfordeling/timerapportering
 • Endre returtid og personlig fraværsmelding
 • Alarmer og meldinger
 • Saldo (arbeidet tid, fleksisaldo, fravær, egenmeldinger, feriedager tilgode etc)
 • Tilstedestatus på kollegaer

Gjør unna registreringsarbeidet der du er – så er jobben gjort!

Artikkelen kan også leses her: http://www.tidbank.no/firma/nyheter/tidbank-mobil-gjor-registreringsarbeidet-der-du-er

Slik blir den betydningsfulle Google-sirkelen sluttet

Et stort åpent og engasjert nettverk som når du ønsker det kan bestå av to personer

Så langt synes jeg Google+ har fortonet seg som en godt kamuflert konkurrent til Twitter.
En ting som slår meg, er at da TweetDeck (med deck.ly-adressene) åpnet for poster lenger enn 140 tegn, la de samtidig veien åpen for Google+. For meg kan andelen Twitter-mennesker som så langt har kastet seg over Google+ tyde på at konseptet har falt i smak for denne gruppen. Og det passer godt inn. Google+ åpner for gode nettvenner og et stort flott og engasjert nettverk, uten at man noensinne har- eller vil møtes fysisk eller må kjenne hverandre fra før av.

Strømmen av saker som deles på Google+ har for meg et Twitter-preg innholdsmessig. Det deles interessante ting og svært mye nyttig, men den påfølgende dialogen (som enkelte, i gitte sammenhenger vil definere som støy) filtreres delvis vekk på samme måte som kommentarer på Facebook.
Forskjellen på Twitter, Facebook og Google+, slik jeg så langt har opplevd det, er altså fullt og helt innholdet. Til sammenligning faller LinkedIn, med sine grupper og pågående diskusjoner, for meg i en annen kategori.

Å kalle Google+ for en kopi av Facebook er naturligvis ikke feil. Det meste av funksjonaliteten dekkes (og vel så det vil mange hevde). Eksempelvis er checkin-funksjonaliteten allerede på plass. Og den oppleves som mer presis/seriøs (linket mot google maps og places). Den tillater dermed ikke checkins der geografiske lokasjoner blir knyttet opp mot navn som “i senga mi” etc. Slikt er utvilsomt morsomt. Men konseptet (som Facebook nok har en litt annen plan bak), virker kanskje litt mindre seriøst nettopp av den grunn?

Goggle+ mangler foreløpig business-delen (“pages” på facebook-sjargong). Men dette er på trappene tidlig på høsten, og vil for alvor gi Google en pekepinn om hva de mange bedriftene rundt i verden tenker. Og responsen vil nok være med på å stake ut kursen i Googles videre plan.
Til gjengjeld inneholder Google+ allerede i første versjon en velfungerende løsning for eksempelvis videosamtaler (“Hangout”).

Kidsa

Social Media ExplainedSpørsmålet er om mannen i gata, bestemor på landet og ikke minst “kidsa” vil kaste seg på. De unge var etter min erfaring på vei fra Facebook til Twitter da Google+ ble lansert. -Høyst sannsynlig fordi det (med halve familien i vennelista) ble for slitsomt å administrere hvem som fikk se hva. Og selv om alt som tvittres pr. definisjon er offentlig (med mindre man har en låst konto), så forventer de ikke å møte tante eller bestemor der. Vel og merke med et lite unntak: @TvitterBestemor.
Google+ løser denne problemstillingen elegant for de unge ved at de enkelt får velge hva som skal deles med hvem. Samtidig som skillet mellom privatliv og forretningsliv løses like elegant for de litt eldre.
Imidlertid tror jeg Google+ stadig har en lang vei å gå i forhold til å få de unge interessert, og det er de avhengige av fremover.

Ringvirkningene

En god del av dem som jevnlig bruker applikasjoner som TweetDeck, HootSuite og tilsvarende for å følge med på den totale strømmen fra ymse sosiale nettverk i en og samme applikasjon, vil nok være enige i at Google+ samler egenskapene fra de sosiale nettverkene på et og samme sted. Og da i en “applikasjon” som verken krever installasjon eller stadige oppdateringer av den enkelte.
Litt det samme som skjedde da tidBANK for ti år siden revolusjonerte markedet som eneste norske webbaserte løsning for tidsregistrering. –For like lite som hver enkelt av oss liker det, likte/liker heller ikke it-avdelingene ekstraarbeid med lokale installasjoner og stadige programoppdateringer.
TweetDeck og tilsvarende applikasjoner kan med letthet inkludere Google+ i applikasjonene sine. Jeg tipper at de for lengst har diskutert dette dilemmaet; -Innføre plass for Google+ og samtidig åpne øynene for enda flere potensielle brukere av Google? Eller la være og se på at konkurrentene gjør det, og dermed kanskje tape terreng på den måten? Uansett hva de måtte bestemme seg for, tipper jeg at de i likhet med Zuckerberg og co har fått med seg at Google+ høstet 20 millioner brukere på noen få uker. Det er imidlertid ikke her slaget vil stå. Dette er bare et lite eksempel på ringvirkningene som skapes ved at en kjempe som Google kaster seg inn på et marked der et lite knippe veletablerte konsepter lenge har levd godt side om side, i fred og harmoni.

Brukerne av Google+ kategorisert

Brukerne av Google+ kan litt enkelt trolig deles i én andel med teknofile som uansett kaster seg på alt som er nytt. En andel som er nysgjerrig av natur, en annen andel med Google fanboys/girls som allerede har erklært at de har forlatt, eller planlegger å forlate Facebook. Twitter-folket virker å hygge seg begge steder og er absolutt aktive men litt mer tilbakelent. Den andelen som logger på fordi alle andre har gjort det har foreløpig uteblitt (slik jeg ser det).
Til sist finnes det en andel som ikke tør la være å være med på “dansen”. –Alle firmaer med nettsider, Facebook-pages etc, og med ansatte som er en anelse oppegående på SEO (søkemotoroptimalisering), vet hvordan Google raskt endrer algoritmene i søkemotoren sin. Det er kanskje allerede bevist, og uansett neppe feil å trekke den slutningen at Google ikke har voldsomme skrupler i forhold til å trekke i enkelte tråder for å fremme eget produkt. Sistnevnte mennesker befinner seg typisk i (minimum) denne kategorien.

Griskhet hindrer samspill?

Tette integrasjoner direkte mellom de to til fire store nettverkene er i teorien en tenkelig løsning. Slik at man uansett hvilken plattform man foretrekker, kan plukke venner i ulike kategorier og poste til de stedene og sirklene man ønsker. En slik løsning byr nok på mange utfordringer, men de snuskete nettleserutvidelsene som raskt dukket opp viste at det ikke er umulig. Imidlertid er antakelig griskheten i hver enkelt leir for stor til at dette skjer i de “stores” regi.

Og slik sluttes sirkelen

Inntil videre fremstår Google+ på mange måter som enda et nettverk som må følges opp manuelt ved siden av. Men foruten nødvendig suksess med den kommende business-biten, spår jeg stadig vekk at det er de unge som til syvende og sist avgjør slaget.
Kaster de unge seg på, vil familiene komme etter. Og er de ikke allerede representert når dette skjer, vil definitivt bedriftene som skal tilby produkter til både unge og gamle være på plass før man rekker å si “pluss”.

-Og slik blir den (for Google) viktige og betydningsfulle sirkelen sluttet.

Guide, tools and resources for Google+

Guide, tools and resources for Google+

Google+ the complete guide – This guide has everything you’ll ever want to know about Google+. Updated regularly.

19 Essential Google+ resources

Google Plus Cheat Sheet

Google+ Cheat Sheet Part Two

Awesome and free design software with templates for Google+

Business

Google Plus for Business: Pages to launch later this year

våre nettsider www.tidbank.no er nå de obligatoriske knappene for Google+ på plass!

Første tanker om og erfaringer med Google+

Noen erfaringer så langt (for dem som måtte være interessert):
– Visuelt- og funksjonalitetsmessig får G+ grensesnittet til facebook til å se litt aldrende ut.
– Med “circles” deler man familie, venner, helt perifere bekjente og forretningsforbindelser og kan ved posting av statusoppdatering velge hvem som får se hva. Litt som facebooks lister og grupper, og krever nok endel kontroll og oppfølging etter hvert, men er altså bedre og sterkere på personvern en FB.
– Man kan også velge å dele ting “in public”. Under “nearby” kan man basert på GPS-posisjon plukke opp hva andre/ukjente poster om eksempelvis stedet man befinner seg. Tilsvarende Twitter.
– Tipper at google-teamet var enige om at «stream» hørtes kulere ut enn vegg/wall. Når man kopierer gjelder det i det minste å være kreativ nok til å finne på andre ord og uttrykk.
– Under “incoming” dukker poster av folk som har deg i en circle (men som ikke du ikke har i en circle) opp. Tanken er vel at man skal kunne fange opp “mentions” og lignende uten å få for mye støy på veggen (unnskyld streamen).
– Ingen app for iPad/iPhone ennå. Alle Android-galinger der ute kan naturligvis glede seg over at dette allerede er på plass. Det mobile webgrensesnittet er såpass bra at jeg foreløpig ikke har sett de store manglene.
– Checkin er naturligvis på plass og naturligvis knyttet direkte til google maps. Har ikke fått helt taket på “places” ennå, opplys meg gjerne dersom noen vet noe mer om dette.
– Ellers er Google docs, gmail, calendar, photos (picasa) etc er lett tilgjengelig.
– Hangout ser ut til å kunne erstatte både FBs chat og Skypes videosamtaler.
– Tipper at applikasjoner som TweetDeck og Hootsuite (som samler strømmene fra bl.a. facebook, Twitter og LinkedIn og lar deg poste til alle samtidig) raskt får plass til Google+. I mellomtiden finnes det enkelte browser-extensions som gjør dette, men disse bør man visstnok ligge langt unna (malware).

Konklusjon: Alt er lagt til rette for å erstatte facebook og på sett og vis også twitter. Google har kopiert alt som er verdt å kopiere fra facebook, men også sett på svakhetene og rettet disse. Google+ er fortsatt i beta, men har så langt fått mer oppmerksomhet enn Googles forrige SoMe-forsøk “Buzz” (som de fleste antakelig har glemt). Men det gjenstår å se om de vanlige brukerne strømmer til, og ikke minst om det skjer raskt nok. Antallet brukere bør sannsynligvis ha en ekstremt heftig stigningskurve de første månedene og året dersom G+ skal ha en sjanse.

Det blir spennende å se.