Slik blir den betydningsfulle Google-sirkelen sluttet

Et stort åpent og engasjert nettverk som når du ønsker det kan bestå av to personer

Så langt synes jeg Google+ har fortonet seg som en godt kamuflert konkurrent til Twitter.
En ting som slår meg, er at da TweetDeck (med deck.ly-adressene) åpnet for poster lenger enn 140 tegn, la de samtidig veien åpen for Google+. For meg kan andelen Twitter-mennesker som så langt har kastet seg over Google+ tyde på at konseptet har falt i smak for denne gruppen. Og det passer godt inn. Google+ åpner for gode nettvenner og et stort flott og engasjert nettverk, uten at man noensinne har- eller vil møtes fysisk eller må kjenne hverandre fra før av.

Strømmen av saker som deles på Google+ har for meg et Twitter-preg innholdsmessig. Det deles interessante ting og svært mye nyttig, men den påfølgende dialogen (som enkelte, i gitte sammenhenger vil definere som støy) filtreres delvis vekk på samme måte som kommentarer på Facebook.
Forskjellen på Twitter, Facebook og Google+, slik jeg så langt har opplevd det, er altså fullt og helt innholdet. Til sammenligning faller LinkedIn, med sine grupper og pågående diskusjoner, for meg i en annen kategori.

Å kalle Google+ for en kopi av Facebook er naturligvis ikke feil. Det meste av funksjonaliteten dekkes (og vel så det vil mange hevde). Eksempelvis er checkin-funksjonaliteten allerede på plass. Og den oppleves som mer presis/seriøs (linket mot google maps og places). Den tillater dermed ikke checkins der geografiske lokasjoner blir knyttet opp mot navn som “i senga mi” etc. Slikt er utvilsomt morsomt. Men konseptet (som Facebook nok har en litt annen plan bak), virker kanskje litt mindre seriøst nettopp av den grunn?

Goggle+ mangler foreløpig business-delen (“pages” på facebook-sjargong). Men dette er på trappene tidlig på høsten, og vil for alvor gi Google en pekepinn om hva de mange bedriftene rundt i verden tenker. Og responsen vil nok være med på å stake ut kursen i Googles videre plan.
Til gjengjeld inneholder Google+ allerede i første versjon en velfungerende løsning for eksempelvis videosamtaler (“Hangout”).

Kidsa

Social Media ExplainedSpørsmålet er om mannen i gata, bestemor på landet og ikke minst “kidsa” vil kaste seg på. De unge var etter min erfaring på vei fra Facebook til Twitter da Google+ ble lansert. -Høyst sannsynlig fordi det (med halve familien i vennelista) ble for slitsomt å administrere hvem som fikk se hva. Og selv om alt som tvittres pr. definisjon er offentlig (med mindre man har en låst konto), så forventer de ikke å møte tante eller bestemor der. Vel og merke med et lite unntak: @TvitterBestemor.
Google+ løser denne problemstillingen elegant for de unge ved at de enkelt får velge hva som skal deles med hvem. Samtidig som skillet mellom privatliv og forretningsliv løses like elegant for de litt eldre.
Imidlertid tror jeg Google+ stadig har en lang vei å gå i forhold til å få de unge interessert, og det er de avhengige av fremover.

Ringvirkningene

En god del av dem som jevnlig bruker applikasjoner som TweetDeck, HootSuite og tilsvarende for å følge med på den totale strømmen fra ymse sosiale nettverk i en og samme applikasjon, vil nok være enige i at Google+ samler egenskapene fra de sosiale nettverkene på et og samme sted. Og da i en “applikasjon” som verken krever installasjon eller stadige oppdateringer av den enkelte.
Litt det samme som skjedde da tidBANK for ti år siden revolusjonerte markedet som eneste norske webbaserte løsning for tidsregistrering. –For like lite som hver enkelt av oss liker det, likte/liker heller ikke it-avdelingene ekstraarbeid med lokale installasjoner og stadige programoppdateringer.
TweetDeck og tilsvarende applikasjoner kan med letthet inkludere Google+ i applikasjonene sine. Jeg tipper at de for lengst har diskutert dette dilemmaet; -Innføre plass for Google+ og samtidig åpne øynene for enda flere potensielle brukere av Google? Eller la være og se på at konkurrentene gjør det, og dermed kanskje tape terreng på den måten? Uansett hva de måtte bestemme seg for, tipper jeg at de i likhet med Zuckerberg og co har fått med seg at Google+ høstet 20 millioner brukere på noen få uker. Det er imidlertid ikke her slaget vil stå. Dette er bare et lite eksempel på ringvirkningene som skapes ved at en kjempe som Google kaster seg inn på et marked der et lite knippe veletablerte konsepter lenge har levd godt side om side, i fred og harmoni.

Brukerne av Google+ kategorisert

Brukerne av Google+ kan litt enkelt trolig deles i én andel med teknofile som uansett kaster seg på alt som er nytt. En andel som er nysgjerrig av natur, en annen andel med Google fanboys/girls som allerede har erklært at de har forlatt, eller planlegger å forlate Facebook. Twitter-folket virker å hygge seg begge steder og er absolutt aktive men litt mer tilbakelent. Den andelen som logger på fordi alle andre har gjort det har foreløpig uteblitt (slik jeg ser det).
Til sist finnes det en andel som ikke tør la være å være med på “dansen”. –Alle firmaer med nettsider, Facebook-pages etc, og med ansatte som er en anelse oppegående på SEO (søkemotoroptimalisering), vet hvordan Google raskt endrer algoritmene i søkemotoren sin. Det er kanskje allerede bevist, og uansett neppe feil å trekke den slutningen at Google ikke har voldsomme skrupler i forhold til å trekke i enkelte tråder for å fremme eget produkt. Sistnevnte mennesker befinner seg typisk i (minimum) denne kategorien.

Griskhet hindrer samspill?

Tette integrasjoner direkte mellom de to til fire store nettverkene er i teorien en tenkelig løsning. Slik at man uansett hvilken plattform man foretrekker, kan plukke venner i ulike kategorier og poste til de stedene og sirklene man ønsker. En slik løsning byr nok på mange utfordringer, men de snuskete nettleserutvidelsene som raskt dukket opp viste at det ikke er umulig. Imidlertid er antakelig griskheten i hver enkelt leir for stor til at dette skjer i de “stores” regi.

Og slik sluttes sirkelen

Inntil videre fremstår Google+ på mange måter som enda et nettverk som må følges opp manuelt ved siden av. Men foruten nødvendig suksess med den kommende business-biten, spår jeg stadig vekk at det er de unge som til syvende og sist avgjør slaget.
Kaster de unge seg på, vil familiene komme etter. Og er de ikke allerede representert når dette skjer, vil definitivt bedriftene som skal tilby produkter til både unge og gamle være på plass før man rekker å si “pluss”.

-Og slik blir den (for Google) viktige og betydningsfulle sirkelen sluttet.

Reklamer

Guide, tools and resources for Google+

Guide, tools and resources for Google+

Google+ the complete guide – This guide has everything you’ll ever want to know about Google+. Updated regularly.

19 Essential Google+ resources

Google Plus Cheat Sheet

Google+ Cheat Sheet Part Two

Awesome and free design software with templates for Google+

Business

Google Plus for Business: Pages to launch later this year

våre nettsider www.tidbank.no er nå de obligatoriske knappene for Google+ på plass!

Første tanker om og erfaringer med Google+

Noen erfaringer så langt (for dem som måtte være interessert):
– Visuelt- og funksjonalitetsmessig får G+ grensesnittet til facebook til å se litt aldrende ut.
– Med “circles” deler man familie, venner, helt perifere bekjente og forretningsforbindelser og kan ved posting av statusoppdatering velge hvem som får se hva. Litt som facebooks lister og grupper, og krever nok endel kontroll og oppfølging etter hvert, men er altså bedre og sterkere på personvern en FB.
– Man kan også velge å dele ting “in public”. Under “nearby” kan man basert på GPS-posisjon plukke opp hva andre/ukjente poster om eksempelvis stedet man befinner seg. Tilsvarende Twitter.
– Tipper at google-teamet var enige om at «stream» hørtes kulere ut enn vegg/wall. Når man kopierer gjelder det i det minste å være kreativ nok til å finne på andre ord og uttrykk.
– Under “incoming” dukker poster av folk som har deg i en circle (men som ikke du ikke har i en circle) opp. Tanken er vel at man skal kunne fange opp “mentions” og lignende uten å få for mye støy på veggen (unnskyld streamen).
– Ingen app for iPad/iPhone ennå. Alle Android-galinger der ute kan naturligvis glede seg over at dette allerede er på plass. Det mobile webgrensesnittet er såpass bra at jeg foreløpig ikke har sett de store manglene.
– Checkin er naturligvis på plass og naturligvis knyttet direkte til google maps. Har ikke fått helt taket på “places” ennå, opplys meg gjerne dersom noen vet noe mer om dette.
– Ellers er Google docs, gmail, calendar, photos (picasa) etc er lett tilgjengelig.
– Hangout ser ut til å kunne erstatte både FBs chat og Skypes videosamtaler.
– Tipper at applikasjoner som TweetDeck og Hootsuite (som samler strømmene fra bl.a. facebook, Twitter og LinkedIn og lar deg poste til alle samtidig) raskt får plass til Google+. I mellomtiden finnes det enkelte browser-extensions som gjør dette, men disse bør man visstnok ligge langt unna (malware).

Konklusjon: Alt er lagt til rette for å erstatte facebook og på sett og vis også twitter. Google har kopiert alt som er verdt å kopiere fra facebook, men også sett på svakhetene og rettet disse. Google+ er fortsatt i beta, men har så langt fått mer oppmerksomhet enn Googles forrige SoMe-forsøk “Buzz” (som de fleste antakelig har glemt). Men det gjenstår å se om de vanlige brukerne strømmer til, og ikke minst om det skjer raskt nok. Antallet brukere bør sannsynligvis ha en ekstremt heftig stigningskurve de første månedene og året dersom G+ skal ha en sjanse.

Det blir spennende å se.